Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki
243
LICZBA
DOKUMENTÓW

DOKUMENTACJA DYREKTORA

OSTATNIA AKTUALIZACJA • 25 CZERWCA 2016

DOKUMENTACJA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
WIADOMOŚCI OŚWIATOWE
OSTATNIA AKTUALIZACJA • 4 KWIETNIA 2016
04.04.2016 Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1973) wprowadzono następujące zmiany:

  1. podziału środków na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli w kolejnym roku budżetowym pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów dokonuje MEN, z uwzględnieniem liczby nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych województwach (ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej); wysokość środków planowanych dla danego województwa w kolejnym roku budżetowym, może być za zgodą MEN zmieniona na wniosek wojewody (§ 1 ust. 1 i 2),

Zobacz o co pytają inni

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj