Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki
278
LICZBA
DOKUMENTÓW

DOKUMENTACJA DYREKTORA

OSTATNIA AKTUALIZACJA • 25 LIPCA 2017

DOKUMENTACJA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
WIADOMOŚCI OŚWIATOWE
OSTATNIA AKTUALIZACJA • 26 MAJA 2017
26.05.2017 Statut niepublicznej szkoły podstawowej - 30 czerwca br.

Osoba prowadząca niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową składa organowi ewidencyjnemu w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. wniosek o zmianę wpisu do ewidencji dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej. Do wniosku należy dołączyć m.in. nowy statut dla szkoły ośmioletniej.

Zobacz o co pytają inni

Byłam nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Na koniec każdego roku szkolnego oddawałam kompletną dokumentację wychowawcy klasy. Po trzech latach od zakończenia pracy wychowawcy z konkretnym zespołem klasowym (moi uczniowie kończyli wówczas klasę szóstą) zostałam poinformowana, iż w dokumentacji jednej z moich byłych uczennic, zauważono brak arkusza ocen z klasy drugiej, który został zgubiony w kolejnych latach nauki. Dostałam polecenie służbowe od pani wicedyrektor odnośnie do odtworzenia – jako była wychowawczyni i jedyna osoba, która może to wykonać – zagubionego arkusza ocen co miałoby się odbyć przez ponowne wydrukowanie tego dokumentu o tej samej treści, złożenie na nim podpisu i daty. Powołując się na procedury związane z utratą dokumentów zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prowadzenia dokumentacji nauczania otrzymałam od pani wicedyrektor odpowiedź, że one nie dotyczą tej sytuacji czyli zagubienia arkusza z oceną opisową tylko z jednego roku nauczania w klasach młodszych. Po raz kolejny dostałam ustne polecenie służbowe o konieczności szybkiego uzupełnienia braków w dokumentacji szkoły przez ponowne wydrukowanie arkusza ocen oraz polecenie kontaktu z konkretną osobą w Kuratorium Oświaty (poinformowanej o możliwości mojego telefonu w tej sprawie), która ma potwierdzić taką możliwość uzupełnienia zaginionego dokumentu. Ponieważ zaproponowane mi rozwiązanie budzi moją wątpliwość w zestawieniu z procedurami z rozporządzenia proszę o interpretację prawną tej sytuacji oraz o informację kto ponosi odpowiedzialność za przechowywanie kompletnych arkuszy ocen oddanych przeze mnie do sekretariatu po zakończeniu trzyletniej pracy z klasą.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj