WIADOMOŚCI OŚWIATOWE

OSTATNIA AKTUALIZACJA • 26 MAJA 2017
29.05.2017 Statut niepublicznej szkoły podstawowej - 30 czerwca br.

Osoba prowadząca niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową składa organowi ewidencyjnemu w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. wniosek o zmianę wpisu do ewidencji dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej. Do wniosku należy dołączyć m.in. nowy statut dla szkoły ośmioletniej.

Czytaj więcej ››

24.04.2017 Ochrona danych osobowych - obowiązki dyrektora

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie internetowej zagadnienia związane z ochroną danych osobowych opracowane przez Bioro GIODO, w ramach programu "Twoje dane, Twoja sprawa".
 

Czytaj więcej ››

20.03.2017 Spór zbiorowy ZNP - DOKUMENTACJA DLA DYREKTORA - ETAP III - STRAJK

W związku z reformą edukacji, ZNP podjęło decyzję o wejściu w spór zbiorowy. Na 31 marca br. zapowiedziano strajk nauczycieli. Co to oznacza dla dyrektora szkoły?

Czytaj więcej ››

09.03.2017 WAŻNE! Procedury kadrowe w gimnazjach

Nowe przepisy oświatowe, które zakładają wygaszanie bądź przekształcanie gimnazjów, wymuszają na dyrektorach podjęcie odpowiednich kroków formalnych w zakresie kwestii kadrowych.

Pakiet wzorcowych dokumentów do pobrania » 

Czytaj więcej ››

16.01.2017 Spór zbiorowy ZNP - DOKUMENTACJA DLA DYREKTORA

W związku z reformą edukacji, ZNP podjęło decyzję o wejściu w spór zbiorowy. Wielu dyrektorów szkół już otrzymało pisma z żądaniami, ponieważ w świetle prawa, to dyrektor jest stroną sporu. Jaka jest droga postępowania w sytuacji gdy dyrektor otrzyma pismo w tej sprawie od ZNP?

Czytaj więcej ››

12.01.2017 WAŻNE! Opublikowano ustawę - Prawo oświatowe

Dnia 11 stycznia 2016 r. opublikowano ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, która wchodzi w życie 1 września 2017 r. za wyjątkiem:

  • rozdziału 6 dotyczącego przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek oraz art. 18, ust. 4 dotyczącego typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, art. 47 ust. 3 pkt 2, które wchodzą w życie 26 stycznia 2017 r.;
  • art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g oraz pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe » 

W tym dniu opublikowano również ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, która wchodzi w życie 1 września 2017 r. z wyjątkami (wchodzącymi w życie między 15 stycznia 2017 r. a 1 stycznia 2022 r.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe » 

Czytaj więcej ››

11.01.2017 Prezydent podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji

9 stycznia 2017 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, które rozpoczną reformę edukacji od 1 września 2017 r.

 

Czytaj więcej ››

01.12.2016 Projekt podstawy programowej i ramowych planów nauczania

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt podstaw programowych dla poszczególnych przedmiotów oraz wychowania przedszkolnego a także projekt ramowych planów nauczania.

Czytaj więcej ››

20.09.2016 Projekt ustawy Prawo oświatowe - konsultacje

16 września br. Minister Edukacji Narodowej zaprezentowała projekt ustawy Prawo oświatowe, w którym zawarte zostały propozycje regulacji prawnych, mających na celu wprowadzenie zmian w oświacie zaproponowanych jeszcze przed wakacjami.
 

Czytaj więcej ››

06.09.2016 W jaki sposób opracować plan nadzoru pedagogicznego zgodny z obowiązującymi przepisami?

Przeglądając plany nadzoru pedagogicznego tworzone w różnego typu placówkach, można odnieść wrażenie, że im plan obszerniejszy, tym lepiej. Często, są to kilkunasto- a czasem nawet  kilkudziesięciostronicowe „elaboraty”, zawierające całą występującą w szkole dokumentację nadzoru pedagogicznego. Jakie elementy musi zawierać plan a jakich nie? Jakie zmiany prawne mają wpływ na kształt tegoroczengo planu? Pobierz wzór i dostosuj do swojej placówki »

Czytaj więcej ››

Najważniejsze zadania
w nadchodzącym tygodniu
WAŻNE TERMINY
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj