WIADOMOŚCI OŚWIATOWE • Spór zbiorowy ZNP - DOKUMENTACJA DLA DYREKTORA

DATA PUBLIKACJI • 16 stycznia 2017

Spór zbiorowy ZNP - DOKUMENTACJA DLA DYREKTORA

W związku z reformą edukacji, ZNP podjęło decyzję o wejściu w spór zbiorowy. Wielu dyrektorów szkół już otrzymało pisma z żądaniami, ponieważ w świetle prawa, to dyrektor jest stroną sporu. Jaka jest droga postępowania w sytuacji gdy dyrektor otrzyma pismo w tej sprawie od ZNP?

Po otrzymaniu pisma od związków zawodowych z żądaniami dyrektor musi poinformować organ prowadzący o tym, iż takie pismo otrzymał. Organ prowadzący może podjąć jakieś działania, ale nie musi. Jeśli tego nie zrobi, dyrektor w terminie wskazanym w piśmie musi poinformować PIP o powstaniu sporu zbiorowego. Zasady te szczegółowo reguluje ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 295 z późn. zm.).

Dzięki uprzejmości Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty udostępniamy Państwu dokumentację, która może pomóc w sytuacji wystąpienia ZNP z żądaniami oraz na dalszych etapach sporu zbiorowego.


Wróć do aktualności
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj