WIADOMOŚCI OŚWIATOWE • Spór zbiorowy ZNP - DOKUMENTACJA DLA DYREKTORA - ETAP III - STRAJK

DATA PUBLIKACJI • 20 marca 2017

Spór zbiorowy ZNP - DOKUMENTACJA DLA DYREKTORA - ETAP III - STRAJK

W związku z reformą edukacji, ZNP podjęło decyzję o wejściu w spór zbiorowy. Na 31 marca br. zapowiedziano strajk nauczycieli. Co to oznacza dla dyrektora szkoły?

Po otrzymaniu pisma od związków zawodowych z żądaniami dyrektor musi poinformować organ prowadzący o tym, iż takie pismo otrzymał. Organ prowadzący może podjąć jakieś działania, ale nie musi. Jeśli tego nie zrobi, dyrektor w terminie wskazanym w piśmie musi poinformować PIP o powstaniu sporu zbiorowego. Zasady te szczegółowo reguluje ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 295 z późn. zm.).

Dzięki uprzejmości Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty udostępniamy Państwu dokumentację, która może pomóc w sytuacji wystąpienia ZNP z żądaniami oraz na dalszych etapach sporu zbiorowego.

 

Wśród dokumentów do pobrania także Karta statystyczna strajku  »


Wróć do aktualności
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj