WIADOMOŚCI OŚWIATOWE • WAŻNE! Opublikowano ustawę - Prawo oświatowe

DATA PUBLIKACJI • 12 stycznia 2017

WAŻNE! Opublikowano ustawę - Prawo oświatowe

Dnia 11 stycznia 2016 r. opublikowano ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, która wchodzi w życie 1 września 2017 r. za wyjątkiem:

  • rozdziału 6 dotyczącego przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek oraz art. 18, ust. 4 dotyczącego typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, art. 47 ust. 3 pkt 2, które wchodzą w życie 26 stycznia 2017 r.;
  • art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g oraz pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe » 

W tym dniu opublikowano również ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, która wchodzi w życie 1 września 2017 r. z wyjątkami (wchodzącymi w życie między 15 stycznia 2017 r. a 1 stycznia 2022 r.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe » 


Wróć do aktualności
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj