WIADOMOŚCI OŚWIATOWE • WAŻNE! Procedury kadrowe w gimnazjach

DATA PUBLIKACJI • 9 marca 2017

WAŻNE! Procedury kadrowe w gimnazjach

Nowe przepisy oświatowe, które zakładają wygaszanie bądź przekształcanie gimnazjów, wymuszają na dyrektorach podjęcie odpowiednich kroków formalnych w zakresie kwestii kadrowych.

Pakiet wzorcowych dokumentów do pobrania » 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przewiduje się:

  • stopniowe wygaszanie gimnazjów,
  • włączenie gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły branżowej I stopnia,
  • przekształcenie gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę branżową I stopnia.

W przypadku wygaszanego samodzielnego gimnazjum wykluczono możliwość rozwiązywania stosunków pracy nauczycieli w trybie z art. 20 Karty Nauczyciela. W tym przypadku należy stosować procedury przewidziane ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. W wyżej wymienionych przepisach określono także postępowanie wobec pracowników niepedagogicznych.

Wzór przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny » 

Wzór rozwiązania stosunku pracy ze względu na brak zgody na przeniesienie w stan nieczynny » 

Propozycja ograniczenia zatrudnienia »

 

Obowiązkiem dyrektora przekształcanego lub włączanego gimnazjum będzie poinformowanie wszystkich nauczycieli i pracowników o zmianie pracodawcy. Informacja ta powinna być złożona na piśmie w terminie do dnia 15 maja w roku, w którym dochodzi do przekształcenia (włączenia) gimnazjum do innej szkoły.

Informacja o zmianie pracodawcy - szkoła podstawowa » 

Informacja o zmianie pracodawcy - szkoła branżowa » 

Informacja o zmianie pracodawcy - liceum/technikum » 

Nie oznacza to jednak, że wszyscy nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni przekształcanego lub włączanego gimnazjum zachowają pracę. W tym przypadku obowiązkiem dyrektora będzie zastosowanie podobnej procedury, jak w przypadku wygaszania samodzielnego gimnazjum.

 


Wróć do aktualności
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj