WIADOMOŚCI OŚWIATOWE

OSTATNIA AKTUALIZACJA • 14 PAŹDZIERNIKA 2014
14.10.2014 Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i pracownicy oświaty

W imieniu redakcji oraz wszystkich ekspertów Instytutu Wspomagania Oświaty pragniemy podziękować Państwu za trud włożony w nauczanie i wychowywanie młodego pokolenia. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Państwu dalszych sukcesów: chętnych do pracy i kulturalnych uczniów, rodziców wspierających Państwa w podejmowanych działaniach wychowawczych oraz współpracowników, z którymi codzienna praca będzie przyjemnością. Mamy nadzieję, że wysiłek włożony w tę pracę, zostanie wynagrodzony w postaci uczciwych, inteligentnych i pracowitych absolwentów.

Czytaj więcej ››

07.10.2014 Czas na kontrolę obiektów Twojej placówki

Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.

Czytaj więcej ››

03.10.2014 Nagrody dla nauczycieli

Dzień Komisji Edukacji Narodowej zwyczajowo jest okazją do przyznania nagród nauczycielom (i dyrektorom) za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Skąd wziąć na nie pieniądze i na jakich zasadach należy je przyznać - określają przepisy.

Czytaj więcej ››

17.09.2014 Elementy obowiązkowe w programie profilaktycznym i wychowawczym w 2014/15 roku

Do 30 września dyrektor w swojej placówce powinien ustalić program profilaktyczny i wychowawczy obowiązujący w danym roku szkolnym. Obowiązek ten wynika z UoSO Art. 54 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Czytaj więcej ››

28.09.2014 Termin II raty ZFŚS

Do dnia 30 września br. należy przekazać drugą ratę odpisu na ZFŚS, jeśli do końca maja 2014 r. przekazano przynajmniej 75% odpisu podstawowego.

Czytaj więcej ››

23.09.2014 Błędy w prowadzeniu akt osobowych pracowników

Wiele niejasności budzi sposób w jaki należy prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą. Biorąc pod uwagę fakt, że błędy w dokumentacji pracowniczej (aktach osobowych) wiążą się z karą grzywny, a niewłaściwe ich prowadzenie to bardzo często występujące uchybienie stwierdzane podczas ubiegłorocznych kontroli, należy tej kwestii bacznie się przyjrzeć.

Czytaj więcej ››

20.09.2014 Nowe obowiązkowe regulaminy w dokumentacji szkolnej

Zgodnie z opublikowaną 23 czerwca 2014 r. ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 8 lipca 2014 r. (Dz. U., poz. 811) dyrektor musi w bieżącym roku szkolnym pamiętać o nowych obowiązkach związanych m.in. z bezpłatnymi podręcznikami dla najmłodszych uczniów.

Czytaj więcej ››

12.09.2014 Nowe przepisy w sprawie indywidualnego nauczania już obowiązują

1 września 2014 r. opublikowano w Dz. U., poz. 1157 rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – weszło w życie 9 września 2014 r.

Czytaj więcej ››

10.09.2014 Ostatnie dni na zorganizowanie stażu w ramach awansu zawodowego

Rozpoczęcie stażu odbywa się na wniosek złożony przez nauczyciela do dyrektora nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Z racji na to, iż w tym roku początek roku szkolnego i początek zajęć przypadały 1 września termin ten upływa 14 września.

Czytaj więcej ››

05.09.2014 Nowy przepis w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania

2 września 2014 r. opublikowano w Dz. U. poz. 1170 rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – weszło w życie 3 września 2014 r.

Czytaj więcej ››

Najważniejsze zadania
w nadchodzącym tygodniu
WAŻNE TERMINY
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj