DOKUMENTACJA • AWANS ZAWODOWY

Zgodnie z § 11.1. rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu, dyrektor szkoły przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego.

Dokument jest nieaktualny. Sprawdź zaktualizowaną wersję dokumentu.

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj