DOKUMENTACJA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Zezwolenie na indywidualny tok nauki nie jest decyzją administracyjną, więc nie trzeba w nim podawać informacji o terminach i trybie odwołania.

Dokument jest nieaktualny. Sprawdź zaktualizowaną wersję dokumentu.

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj