DOKUMENTACJA • AWANS ZAWODOWY


Zgodnie z art. 9c, ust. 4 i 5 ustawy Karta nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) dyrektor przydziela opiekuna stażu nauczycielowi stażyście i kontraktowemu. Opiekunem może być  nauczyciel mianowany lub dyplomowany.

W przedszkolach niepublicznych opiekunem może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.

Zadaniem opiekuna stażu  jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Na przygotowanie projektu ma 14 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciela stażysty lub kontraktowego (§ 5 rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

PUBLIKACJA • 23 CZERWCA 2017 ROKU ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Pobierz dokument ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 6177
JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO DOKUMENTU, KTÓREGO SZUKACIE • PRZYGOTUJEMY GO DLA PAŃSTWA PLACÓWKI

OSOBY OGLĄDAJĄCE TEN DOKUMENT CZYTAŁY I POBIERAŁY RÓWNIEŻ:

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj