DOKUMENTACJA • AWANS ZAWODOWY

Zgodnie z art. 9c ust 4, 5 ustawy KN (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz.191) dyrektor przydziela opiekuna stażu nauczycielowi stażyście i kontraktowemu. Opiekunem może być  nauczyciel mianowany lub dyplomowany.

Dokument jest nieaktualny. Sprawdź zaktualizowaną wersję dokumentu.

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj