DOKUMENTACJA • AWANS ZAWODOWY

Plan przedstawiony przez nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego musi zostać zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Dokument jest nieaktualny. Sprawdź zaktualizowaną wersję dokumentu.

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj