DOKUMENTACJA • AWANS ZAWODOWY

Zgodnie z art. 9c ust 4 KN Nauczycielowi stażyście odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna.

Dokument jest nieaktualny. Sprawdź zaktualizowaną wersję dokumentu.

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj