DOKUMENTACJA • AWANS ZAWODOWY

Zgodnie z art. 9c ust 6 KN: Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły.

Dokument jest nieaktualny. Sprawdź zaktualizowaną wersję dokumentu.

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj