DOKUMENTACJA • SPRAWY KADROWE

Aby nauczycielowi mógł zostać udzielony pierwszy urlop dla poratowania zdrowia, nauczyciel musi przepracować w szkole, co najmniej 7 lat. Okres siedmioletniej pracy, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia.

Dokument jest nieaktualny. Sprawdź zaktualizowaną wersję dokumentu.

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj