DOKUMENTACJA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA


Przykład pisma, w którym nastęuje odwołanie w sprawie indywidualnego toku nauczania. Zgodnie z art. 66 ust 1.  ustawy o systemie oświaty i z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

PUBLIKACJA • 17 STYCZNIA 2015 ROKU ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Pobierz dokument ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 3209
JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO DOKUMENTU, KTÓREGO SZUKACIE • PRZYGOTUJEMY GO DLA PAŃSTWA PLACÓWKI

OSOBY OGLĄDAJĄCE TEN DOKUMENT CZYTAŁY I POBIERAŁY RÓWNIEŻ:

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj