DOKUMENTACJA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z późn. zmianami) dyrektor (także przedszkola) najpóźniej do 15 września powinien przedstawić radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na aktualny rok szkolny.

W tym roku w podstawowych kierunkach polityki oświatowej wskazanych przez Minister Edukacji Narodowej kolejny raz wskazuje się na uczniów najmłodszych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Poza kierunkami realizacji polityki oświatowej w zakresie przedszkoli należy pamiętać, aby w planie nadzoru pedagogicznego uwzględnić również wskazania kuratorium, któremu podlega placówka oraz wnioski z ubiegłorocznej realizacji nadzoru pedagogicznego.

Przykładowy dokument do pobrania zawiera podstawę prawną nadzoru pedagogicznego, źródła planowania oraz przykładowy plan zawierający:

  • Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia.
  • Tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.
  • Zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań poprzez organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego oraz przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego.
PUBLIKACJA • 21 SIERPNIA 2014 ROKU ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Pobierz dokument ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 15040
JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO DOKUMENTU, KTÓREGO SZUKACIE • PRZYGOTUJEMY GO DLA PAŃSTWA PLACÓWKI

OSOBY OGLĄDAJĄCE TEN DOKUMENT CZYTAŁY I POBIERAŁY RÓWNIEŻ:

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj