DOKUMENTACJA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19


Przykład dokumentu opracowany dla szkoły podstawowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

Nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym nie narzuca dyrektorowi szkoły wymaganego wzoru czy sposobu dokumentowania wewnętrznego nadzoru. Podaje wytyczne, które mają w szczególności być uwzględnione przez dyrektora w planie nadzoru pedagogicznego.

Jest to pięć form nadzoru:

  • przedmiot ewaluacji wewnętrznej z terminarzem jej przeprowadzania,
  • tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły np. statutu, regulaminów, zarządzeń dyrektora szkoły,
  • zakres wspomagania nauczycieli,
  • plan obserwacji,
  • zakres monitorowania.
PUBLIKACJA • 8 WRZEŚNIA 2017 ROKU ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Pobierz dokument ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 5245
JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO DOKUMENTU, KTÓREGO SZUKACIE • PRZYGOTUJEMY GO DLA PAŃSTWA PLACÓWKI

OSOBY OGLĄDAJĄCE TEN DOKUMENT CZYTAŁY I POBIERAŁY RÓWNIEŻ:

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj