DOKUMENTACJA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z późn. zmianami), dyrektor szkoły podstawowej powinien do 15 września opracować i przedstawić radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny.

W tym roku (zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej) MEN zwraca ponownie uwagę na udzielanie wsparcia uczniom najmłodszym w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego. Przygotowując plan nadzoru pedagogicznego należy jednak pamiętać także o uwzględnieniu zadań wynikających z wniosków kuratora oświaty oraz z wniosków wynikających z ubiegłorocznej realizacji nadzoru pedagogicznego w danej placówce.

Zaprezentowany w załączniku plan nadzoru wskazuje na podstawę prawną i źródła planowania oraz zawiera:

  • Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia.
  • Tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.
  • Zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań poprzez organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego oraz przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego.
PUBLIKACJA • 21 SIERPNIA 2014 ROKU ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Pobierz dokument ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 10129
JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO DOKUMENTU, KTÓREGO SZUKACIE • PRZYGOTUJEMY GO DLA PAŃSTWA PLACÓWKI

OSOBY OGLĄDAJĄCE TEN DOKUMENT CZYTAŁY I POBIERAŁY RÓWNIEŻ:

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj