DOKUMENTACJA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19


Każdy dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej powinien najpóźniej do 15 września przedstawić radzie pedagogicznej przygotowany plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

W kwestii szkół ponadgimnazjalnych Minister Edukacji Narodowej wśród kierunków realizacji podstawy programowej wskazuje na podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności w zakresie matematyki. Warto także zwrócić uwagę na punkt związany z profilaktyką agresji i przemocy  w szkołach, co stanowi dość duży problem, głównie u uczniów starszych.

W ramach przygotowanego planu nadzoru pedagogicznego zawarte zostały następujące elementy:

  • Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia.
  • Tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.
  • Zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań poprzez organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego oraz przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego
PUBLIKACJA • 21 SIERPNIA 2014 ROKU ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Pobierz dokument ››
KATEGORIA • NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19 WYŚWIETLEŃ • 5759
JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO DOKUMENTU, KTÓREGO SZUKACIE • PRZYGOTUJEMY GO DLA PAŃSTWA PLACÓWKI

OSOBY OGLĄDAJĄCE TEN DOKUMENT CZYTAŁY I POBIERAŁY RÓWNIEŻ:

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj