DOKUMENTACJA • SPRAWY KADROWE


Ustawa o systemie oświaty po zmianach, które weszły w życie 4 czerwca 2014 r., określa, że w szkole podstawowej może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I-III, który wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela.

Dokument określający obowiązki asystenta nauczyciela (asystent nie posiada statusu nauczyciela) powinien zawierać obowiązki związane z realizacją przyjętego programu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej opartego o podstawę programową kształcenia ogólnego w I etapie edukacyjnym, a w szczególności wsparcie nauczyciela w prowadzonych przez niego zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a szczególnie obowiązek realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela.

PUBLIKACJA • 20 SIERPNIA 2014 ROKU ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Pobierz dokument ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 11263
JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO DOKUMENTU, KTÓREGO SZUKACIE • PRZYGOTUJEMY GO DLA PAŃSTWA PLACÓWKI

OSOBY OGLĄDAJĄCE TEN DOKUMENT CZYTAŁY I POBIERAŁY RÓWNIEŻ:

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj