DOKUMENTACJA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA


Zajęcia rewalidacyjne dokumentuje się w dzienniku zajęć rewalidacyjnych, do którego wpisuje się:

  • w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów,
  • indywidualny program pracy z uczniem lub w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy,
  • tematy przeprowadzonych zajęć,
  • ocenę postępów,
  • wnioski do pracy,
  • frekwencję uczniów.
PUBLIKACJA • 21 MAJA 2014 ROKU ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Pobierz dokument ››
KATEGORIA • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYŚWIETLEŃ • 5877
JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO DOKUMENTU, KTÓREGO SZUKACIE • PRZYGOTUJEMY GO DLA PAŃSTWA PLACÓWKI

OSOBY OGLĄDAJĄCE TEN DOKUMENT CZYTAŁY I POBIERAŁY RÓWNIEŻ:

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj