DOKUMENTACJA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE

WAŻNE! Do 30 listopada 2017 r. szkoły podstawowe muszą dostosować statut ze względu na zmiany w prawie oświatowym (i przekształcenie szkół w 8-letnie szkoły podstawowe). Po opublikowaniu niezbędnych przepisów wykonawczych, opublikowany zostanie wzór statutu dla szkoły 8-letniej.

Dokument jest nieaktualny. Sprawdź zaktualizowaną wersję dokumentu.

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj