DOKUMENTACJA • SPRAWY KADROWE


Umowa z nauczycielem kontraktowym zawarta na czas określony może zostać poddana kontroli sądu na wniosek pracownika i może przez niego zostać uznana za umowę na czas nieokreślony, jeżeli nie będzie jednoznacznie wynikać z potrzeby organizacji nauczania.

Należy pamiętać, że w przypadku zatrudniania nauczyciela na czas określony nie ma możliwości stosowania przepisów art. 251 Kodeksu Pracy, bowiem art. 10 ust. 7 KN szczegółowo reguluje kwestię zatrudniania nauczyciela na czas określony. Tylko jeśli zawarcie umowy z nauczycielem spełnia wszelkie wymogi określone w art. 10 ust. 7, to możliwe jest zawierania umowy na czas określony.

PUBLIKACJA • 25 SIERPNIA 2014 ROKU ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Pobierz dokument ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 4758
JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO DOKUMENTU, KTÓREGO SZUKACIE • PRZYGOTUJEMY GO DLA PAŃSTWA PLACÓWKI

OSOBY OGLĄDAJĄCE TEN DOKUMENT CZYTAŁY I POBIERAŁY RÓWNIEŻ:

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj