DOKUMENTACJA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE


Dostęp do informacji publicznej jest uprawnieniem przewidzianym w Konstytucji RP. Zgodnie z regulacją art. 61 prawo do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów  w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa przysługuje każdemu obywatelowi.

Dyrektor szkoły, który otrzymuje wniosek o udostępnienie informacji publicznej ma możliwości: udostępnić informację, wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej, zawiadomić wnioskującego, że tej informacji nie posiada, zawiadomić wnioskującego, że przedmiot jego wniosku nie stanowi informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej warto zamieścić na stronie internetowej szkoły. Wypełnia go osoba (rodzic, mieszkaniec osiedla, emeryt szkoły itp.) w celu uzyskania odpowiedniej informacji np. emeryt chce uzyskać informację o rozdysponowanych środkach z funduszu socjalnego, a mieszkaniec o działaniach profilaktycznych szkoły dotyczących narkotyków lub palenia tytoniu przez uczniów itp.

PUBLIKACJA • 19 GRUDNIA 2018 ROKU ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Pobierz dokument ››
KATEGORIA • DOKUMENTY ORGANIZACYJNE WYŚWIETLEŃ • 3162
JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO DOKUMENTU, KTÓREGO SZUKACIE • PRZYGOTUJEMY GO DLA PAŃSTWA PLACÓWKI

OSOBY OGLĄDAJĄCE TEN DOKUMENT CZYTAŁY I POBIERAŁY RÓWNIEŻ:

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj