DOKUMENTACJA • SPRAWY KADROWE


Przepisy dotyczące udzielenia urlopu bezpłatnego nauczycielowi reguluje m.in. art 68 Karty Nauczyciela. Urlop może zostać udzielony w celach:

  • naukowych,
  • oświatowych,
  • artystycznych,
  • innych ważnych przyczyn.

Urlop udzielany jest na podstawie pisemnego wniosku nauczyciela, który zostaje rozpatrzony przez dyrektora placówki. Urlopu udziela się na czas określony. Dyrektor ma prawo udzielić urlopu bezpłatnego, ale może także odmówić udzielenia takiego urlopu, od czego nie przysługuje odwołanie gdyż dyrektor może, ale nie musi takiego urlopu udzielić - jest to kwestia uznaniowa a nie obligatoryjna.

PUBLIKACJA • 8 WRZEŚNIA 2014 ROKU ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Pobierz dokument ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 7704
JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO DOKUMENTU, KTÓREGO SZUKACIE • PRZYGOTUJEMY GO DLA PAŃSTWA PLACÓWKI

OSOBY OGLĄDAJĄCE TEN DOKUMENT CZYTAŁY I POBIERAŁY RÓWNIEŻ:

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj