DOKUMENTACJA • SPRAWY KADROWE


Zmiany warunków umowy o pracę nauczyciela (poza nauczycielem mianowanym) może nastąpić w drodze porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Porozumienie stron jest dokonaniem zmian w umowie za zgodą obu stron. Wypowiedzenie zmieniające jest propozycją zmiany warunków umowy przez jedną ze stron (w tym wypadku dyrektora).

Nieprzyjęcie przez pracownika nowych warunków przedstawionych mu przez pracodawcę powoduje rozwiązanie umowy o pracę. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki.

Dlatego bardzo ważne jest, aby pismo pracodawcy zawierało pouczenie w tej sprawie. Jeżeli dokument nie będzie posiadał takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

PUBLIKACJA • 29 MAJA 2014 ROKU ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Pobierz dokument ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 6021
JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO DOKUMENTU, KTÓREGO SZUKACIE • PRZYGOTUJEMY GO DLA PAŃSTWA PLACÓWKI

OSOBY OGLĄDAJĄCE TEN DOKUMENT CZYTAŁY I POBIERAŁY RÓWNIEŻ:

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj