DOKUMENTACJA • AWANS ZAWODOWY


Zgodnie z art. 9c ust 3 KN: W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. w rozporządzeniu w sprawie awansu.

Dyrektor zatwierdza taki plan bez zastrzeżeń lub zwraca się o poprawienie go przed zatwierdzeniem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w czasie trwania stażu dyrektor może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.

PUBLIKACJA • 10 WRZEŚNIA 2014 ROKU ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Pobierz dokument ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 3105
JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO DOKUMENTU, KTÓREGO SZUKACIE • PRZYGOTUJEMY GO DLA PAŃSTWA PLACÓWKI

OSOBY OGLĄDAJĄCE TEN DOKUMENT CZYTAŁY I POBIERAŁY RÓWNIEŻ:

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj