DOKUMENTACJA • SPRAWY KADROWE


W sytuacji, gdy rozwiązanie umowy o pracę ma nastąpić na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 dyrektor szkoły zobowiązany jest zawiadomić organizację związkową, do której nauczyciel przynależy.

Organizacja związkowa ma 7 dni na złożenie ewentualnego sprzeciwu od decyzji dyrektora. Dopiero po uzyskaniu akceptacji organizacji związkowej dyrektor szkoły dokonuje skutecznego wypowiedzenia umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy z nauczycielem kontraktowym na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela powinno nastąpić na koniec roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia.

PUBLIKACJA • 29 MAJA 2014 ROKU ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Pobierz dokument ››
KATEGORIA • SPRAWY KADROWE WYŚWIETLEŃ • 4502
JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO DOKUMENTU, KTÓREGO SZUKACIE • PRZYGOTUJEMY GO DLA PAŃSTWA PLACÓWKI

OSOBY OGLĄDAJĄCE TEN DOKUMENT CZYTAŁY I POBIERAŁY RÓWNIEŻ:

KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj