Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki

DOKUMENTACJA • Awans zawodowy


ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 1921
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 1887
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 2064
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 2248

Karta oceny pracy nauczyciela zgodna z najnowszymi przepisami.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 4158

Regulamin oceny pracy nauczyciela zgodnie z najnowszymi przepisamia prawa oświatowego obowiązuje od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 2745

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie awansu.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 5181

Nauczyciel odbywający staż musi przedstawić Plan rozwoju zawodowego, który będzie realizował ubiegając się o awans zawodowy.

ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 4325

Przed ustaleniem oceny za okres stażu należy zasięgnąć opinii Rady Rodziców na temat nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 2489
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 2694

Członkowie komisji zobowiązują się także do postępowania zgodnie z rozporządzeniem na temat ochrony danych osobowych.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 2921

Członkowie komisji kwalifikacyjnej mają obowiązek zachowania bezstronności podczas prac komisji.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 2812

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 8023

Dokument stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej powołanej przez dyrektora placówki. Poza ujęciem punktowym należy umieścić krótkie uzasadnienie dla przyznanych punktów.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 5414

Zgodnie z art. 9c ust 4 KN Nauczycielowi stażyście odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 2529

Dyrektor wysyła powiadomienie do organu nadzoru i prowadzącego, ponieważ przedstawiciele tych organów mają prawo wziąć udział w pracach komisji jako obserwatorzy.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 2028

Zgodnie z art. 9c, ust. 4 i 5 ustawy Karta nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) dyrektor przydziela opiekuna stażu nauczycielowi stażyście i kontraktowemu. Opiekunem może być  nauczyciel mianowany lub dyplomowany.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 6671

Zgodnie z § 11.1. rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu, dyrektor szkoły przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 3253
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 2251

Przykład arkusza obserwacji lekcji, w którym wpisuje się elementy, jakie będą podlegały obserwacji oraz spostrzeżenia nauczyciela kontraktowego w trakcie lekcji.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 13117

Kompletna i wzorcowa procedura wskazująca wszystkie etapy awansu zawodowego wraz z obowiązkami dyrektora, nauczyciela stażysty, opiekuna, a także z niezbędną dokumentacją.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 6063

Kompletna i wzorcowa procedura wskazująca wszystkie etapy awansu zawodowego wraz z obowiązkami dyrektora, nauczyciela stażysty, opiekuna, a także z niezbędną dokumentacją.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 5799

Kompletna i wzorcowa procedura wskazująca wszystkie etapy awansu zawodowego wraz z obowiązkami dyrektora, nauczyciela stażysty, opiekuna, a także z niezbędną dokumentacją.

ZAWARTOŚĆ • 8 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 5948

Jednym z obowiązków komisji kwalifikacyjnej jest sporządzenie i przechowywanie protokołu przeprowadzonego postępowania na stopień awansu zawodowego.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 5804

Na wniosek nauczyciela w komisji kwalifikacyjnej mogą brać przedstawiciele związków zawodowych.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 3006

Zgodnie z art. 9c ust 3 KN: W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. w rozporządzeniu w sprawie awansu.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 3324

Zgodnie z art. 9g ust. 1 KN: Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 3216

Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy powołuje dyrektor szkoły.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 4976

Zaświadczenie zostaje wystawione zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 3719

Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego na wniosek złożony przez nauczyciela kontraktowego do dyrektora nie później niż do 14 września

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 57230

Zgodnie z § 9 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) do wniosku należy dołączyć dokumenty:

  • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (potwierdzona kserokopia)
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 4941

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 986

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 2735

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 2482

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 3518

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 2328

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 1591

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 1140

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 1536

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 1216

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 1036

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 1106

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 3212

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 2064

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 1453

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY WYŚWIETLEŃ • 2034

NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO POTRZEBNEGO DOKUMENTU?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej dokumentacji lub potrzebujecie materiałów dostosowanych indywidualnych potrzeb Państwa placówki - prosimy
o informację. Przygotujemy kompleksową dokumentację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami.
USŁUGA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj