Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki

DOKUMENTACJA • Ewaluacja wewnętrzna


Przykład dokumentu stworzonego na bazie raportu po przeprowadzonym sprawdzianie.
 

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 3975

Dokument może zostać wykorzystany przez dyrektora podczas hospitacji zajęć. Wskazuje na obszary wskazane w podstawie programowej z zakresu wspomagania rozwoju mowy oraz metody i środki dydaktyczne wykorzystywane przez nauczyciela.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 14578

Arkusz stanowi jedno z narzędzi, które można wykorzystać m.in. podczas ewaluacji wewnętrznej w zakresie np. wymagania 3 (Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności okreslone w podstawie programowej) lub wymagania 6 (Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji).

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 4012

Przedmiotem projektu jest wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem wspomaganie rozwoju mowy u dzieci, szczególnie u tych posiadających trudności lub zaburzenia w rozwoju mowy.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 3324

Projekt ewaluacji wewnętrznej może zostać wykorzystany zarówno w przedszkolu publicznym jak i i niepublicznym. Skupia się na zweryfikowaniu czy i w jakim stopniu dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu, czy chętnie w nich uczestniczą, czy podejmowane są działania na rzecz rozwoju dzieci.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 2935

Sposób monitorowania realizacji podstawy programowej zależy od dyrektora placówki. W zaprezentownym wzorze arkusza monitorowania uwzględniono m.in. liczbę godzin przeznaczonych na realizację planu nauczania, stopień realizacji podstawy programowej ze względu na cel i treści nauczania.

ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 4210

Kwestionariusz może być wykorzystany do analizy wszystkich zajęć dodatkowych prowadzonych w gimnazjum.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 4705

Projekt ewaluacji przeznaczony dla szkoły podstawowej, w której w planie nadzoru wskazano na ewaluację wewnętrzną z zakresu realizacji koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój uczniów.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 2725

Kwestionariusz ankiety na temat dostosowania poziomu prowadzonych zajęć obowiązkowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych do indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 2332

Kwestionariusz ankiety powinni wypełnić nauczyciele gimnazjum uczący przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, którzy chcą ocenić w jaki sposób infrastruktura szkoły oraz pomoce dydaktyczne dostosowane są do potrzeb zarówno nauczycieli jak i uczniów.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 3167

Projekt ewaluacji wewnętrznej przygotowany z myślą o szkołach ponadgimnazjalnych, w których szczególną wagę przywiązuje się do wyników egzaminu maturalnego oraz innych badań wskazujących na postępy uczniów w zakresie języka polskiego, matematyki oraz języków obcych.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 3053

Arkusz może zostać zastosowany w różnych typach placówek i do podsumowania obserwacji różnych przedmiotów.

ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 7822

Narzędzie do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej, badająca zaangażowanie uczniów i ich atywność w procesach edukacyjnych.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 2764

Narzędzie do przeprowadzenia wywiadu z nauczycielem przy okazji projektu ewaluacji wewnętrznej w zakresie badania aktywności uczniów.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 7368

Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkół podstawowych, którego przedmiotem są następujące zagadnienia: uczniowie są aktywni, nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności, uczniowie inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju środowiska lokalnego.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 3366

Projekt ewaluacji wewnętrznej przygotowany z myślą o szkołach podstawowych. Swoją uwagę skupia głównie na 6-latkach i dostosowaniu procesów edukacyjnych do ich potrzeb.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 2714

Przykład projektu ewaluacji wewnętrznej: Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 2879

Zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej dla szkół ponadgimnazjalnych, ewaluacja problemowa w tym roku powinna obejmować m.in. wymaganie 6 z załącznika do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 2710

Projekt dotyczący wymagania 11 zawartego w załączniku do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, który został wyszczególniony w tegorocznych kierunkach realizacji polityki oświatowej.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 6988

Projekt ewaluacji wewnętrznej zgodny z tegorocznymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa. Dotyczy ewaluacji wewnętrznej w zakresie wymagania 6.
 

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 3734

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • EWALUACJA WEWNĘTRZNA WYŚWIETLEŃ • 1329

NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO POTRZEBNEGO DOKUMENTU?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej dokumentacji lub potrzebujecie materiałów dostosowanych indywidualnych potrzeb Państwa placówki - prosimy
o informację. Przygotujemy kompleksową dokumentację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami.
USŁUGA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj