Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki

DOKUMENTACJA • Regulaminy i uchwały


ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 338
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 935
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 374
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 305

Przykład regulaminu dla zespołu szkół

ZAWARTOŚĆ • 8 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 615

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Nie wprowadza się go, jeżeli wymienione kwestie są uregulowane w układzie zbiorowym pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

ZAWARTOŚĆ • 19 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 377

Załącznik do regulaminu świetlicy szkolnej, dzięki któremu uczeń może bezpiecznie korzystać ze świetlicy szkolnej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 303
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 723
ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 808
ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1098
ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 616
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 557
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 591
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 662
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 387
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 585
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 896
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 737
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 651
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 500
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 547
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 5110

Regulamin należy dostować do indywidualnych potrzeb i możliwosci finasowych placówki. Treść należy uzgodnić ze związkami zawodowymi. 

ZAWARTOŚĆ • 12 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 802
ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1049
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1096
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 885
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 775
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 750
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 793
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1164
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1174
ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1417
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 2444

Załącznik numer 8 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1481

Załącznik numer 7 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1277

Załącznik numer 6 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1307

Załącznik numer 5 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1198

Załącznik numer 4 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1418

Załącznik numer 3 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1253

Załącznik numer 2 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1045

Załącznik numer 1 do Regulaminu wycieczek szkolnych.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1116
ZAWARTOŚĆ • 9 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1064
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1044

Zgodnie rozporządzeniem MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) statut szkoły określa szczegółowo organizację internatu, jeżeli internat został w szkole zorganizowany. Przykładowo dla liceum mówi o tym § 11 ust. 6 załącznika nr 4 do wyżej wymienionego rozporządzenia.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1785
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1501

Loteria fantowa organizowana przez szkołę musi posiadać regulamin, który stanowi dodatkowo załącznik do Zgłoszenia organizacji loterii fantowej, kierowanego do naczelnika urzędu celnego.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1570

Zgodnie z regulaminem organizacji dyskotek w szkole, organizator powinien uzyskać zgodę rodziców na udział ich dzieci w dyskotece oraz zadbanie o bezpieczny powrót do domu.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1899

Regulamin na temat organizacji dyskote w szkole może być ogłoszony w formie komunikatu dyrektora w sposób zwyczajowy przyjęty w szkole np. na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1517

NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO POTRZEBNEGO DOKUMENTU?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej dokumentacji lub potrzebujecie materiałów dostosowanych indywidualnych potrzeb Państwa placówki - prosimy
o informację. Przygotujemy kompleksową dokumentację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami.
USŁUGA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj