Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki

DOKUMENTACJA • Regulaminy i uchwały


ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 557
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1232
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 797
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 495

Przykład regulaminu dla zespołu szkół

ZAWARTOŚĆ • 8 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 819

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Nie wprowadza się go, jeżeli wymienione kwestie są uregulowane w układzie zbiorowym pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

ZAWARTOŚĆ • 19 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 484

Załącznik do regulaminu świetlicy szkolnej, dzięki któremu uczeń może bezpiecznie korzystać ze świetlicy szkolnej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 418
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 892
ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 950
ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1259
ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 716
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 672
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 802
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 789
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 490
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 718
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1022
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 838
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 774
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 579
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 633
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 5338

Regulamin należy dostować do indywidualnych potrzeb i możliwosci finasowych placówki. Treść należy uzgodnić ze związkami zawodowymi. 

ZAWARTOŚĆ • 12 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 890
ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1142
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1237
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 981
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 848
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 829
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 900
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1254
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1278
ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1513
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 2767

Załącznik numer 8 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1581

Załącznik numer 7 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1345

Załącznik numer 6 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1389

Załącznik numer 5 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1292

Załącznik numer 4 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1580

Załącznik numer 3 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1405

Załącznik numer 2 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1151

Załącznik numer 1 do Regulaminu wycieczek szkolnych.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1216
ZAWARTOŚĆ • 9 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1135
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1114

Zgodnie rozporządzeniem MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) statut szkoły określa szczegółowo organizację internatu, jeżeli internat został w szkole zorganizowany. Przykładowo dla liceum mówi o tym § 11 ust. 6 załącznika nr 4 do wyżej wymienionego rozporządzenia.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1874
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1592

Loteria fantowa organizowana przez szkołę musi posiadać regulamin, który stanowi dodatkowo załącznik do Zgłoszenia organizacji loterii fantowej, kierowanego do naczelnika urzędu celnego.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1660

Zgodnie z regulaminem organizacji dyskotek w szkole, organizator powinien uzyskać zgodę rodziców na udział ich dzieci w dyskotece oraz zadbanie o bezpieczny powrót do domu.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1964

Regulamin na temat organizacji dyskote w szkole może być ogłoszony w formie komunikatu dyrektora w sposób zwyczajowy przyjęty w szkole np. na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1583

NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO POTRZEBNEGO DOKUMENTU?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej dokumentacji lub potrzebujecie materiałów dostosowanych indywidualnych potrzeb Państwa placówki - prosimy
o informację. Przygotujemy kompleksową dokumentację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami.
USŁUGA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj