Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki

DOKUMENTACJA • Regulaminy i uchwały


Przykład regulaminu dla zespołu szkół

ZAWARTOŚĆ • 8 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 63

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Nie wprowadza się go, jeżeli wymienione kwestie są uregulowane w układzie zbiorowym pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

ZAWARTOŚĆ • 19 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 52

Załącznik do regulaminu świetlicy szkolnej, dzięki któremu uczeń może bezpiecznie korzystać ze świetlicy szkolnej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 43
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 307
ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 418
ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 530
ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 303
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 258
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 173
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 347
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 164
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 283
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 466
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 388
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 318
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 222
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 280
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1641

Regulamin należy dostować do indywidualnych potrzeb i możliwosci finasowych placówki. Treść należy uzgodnić ze związkami zawodowymi. 

ZAWARTOŚĆ • 12 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 506
ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 801
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 777
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 645
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 533
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 533
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 563
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 920
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 962
ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1184
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1914

Załącznik numer 8 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1250

Załącznik numer 7 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1039

Załącznik numer 6 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1058

Załącznik numer 5 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 947

Załącznik numer 4 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1139

Załącznik numer 3 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 961

Załącznik numer 2 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 811

Załącznik numer 1 do Regulaminu wycieczek szkolnych.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 873
ZAWARTOŚĆ • 9 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 855
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1423
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1096
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 837

Zgodnie rozporządzeniem MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) statut szkoły określa szczegółowo organizację internatu, jeżeli internat został w szkole zorganizowany. Przykładowo dla liceum mówi o tym § 11 ust. 6 załącznika nr 4 do wyżej wymienionego rozporządzenia.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1568
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1285

Loteria fantowa organizowana przez szkołę musi posiadać regulamin, który stanowi dodatkowo załącznik do Zgłoszenia organizacji loterii fantowej, kierowanego do naczelnika urzędu celnego.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1293

Zgodnie z regulaminem organizacji dyskotek w szkole, organizator powinien uzyskać zgodę rodziców na udział ich dzieci w dyskotece oraz zadbanie o bezpieczny powrót do domu.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1653

Regulamin na temat organizacji dyskote w szkole może być ogłoszony w formie komunikatu dyrektora w sposób zwyczajowy przyjęty w szkole np. na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1316

Regulamin niezbędny jeśli w placówce działa świetlica szkolna.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1551

Dokument wskazujący na główne zadania Samorządu Uczniowskiego oraz wskazujący podstawowe aspekty działania tego organu.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1702

NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO POTRZEBNEGO DOKUMENTU?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej dokumentacji lub potrzebujecie materiałów dostosowanych indywidualnych potrzeb Państwa placówki - prosimy
o informację. Przygotujemy kompleksową dokumentację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami.
USŁUGA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj