Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki

DOKUMENTACJA • Regulaminy i uchwały


ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 90
ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 139
ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 172
ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 76
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 77
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 43
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 133
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 79
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 75
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 208
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 246
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 176
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 129
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 152
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 202

Regulamin należy dostować do indywidualnych potrzeb i możliwosci finasowych placówki. Treść należy uzgodnić ze związkami zawodowymi. 

ZAWARTOŚĆ • 12 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 407
ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 709
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 844
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 887
ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1104
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1781

Załącznik numer 8 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1167

Załącznik numer 7 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 987

Załącznik numer 6 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 994

Załącznik numer 5 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 891

Załącznik numer 4 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1059

Załącznik numer 3 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 882

Załącznik numer 2 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 741

Załącznik numer 1 do Regulaminu wycieczek szkolnych.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 823
ZAWARTOŚĆ • 9 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 773
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1319
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1038
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 789

Zgodnie rozporządzeniem MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) statut szkoły określa szczegółowo organizację internatu, jeżeli internat został w szkole zorganizowany. Przykładowo dla liceum mówi o tym § 11 ust. 6 załącznika nr 4 do wyżej wymienionego rozporządzenia.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1457
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1215

Loteria fantowa organizowana przez szkołę musi posiadać regulamin, który stanowi dodatkowo załącznik do Zgłoszenia organizacji loterii fantowej, kierowanego do naczelnika urzędu celnego.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1221

Zgodnie z regulaminem organizacji dyskotek w szkole, organizator powinien uzyskać zgodę rodziców na udział ich dzieci w dyskotece oraz zadbanie o bezpieczny powrót do domu.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1567

Regulamin na temat organizacji dyskote w szkole może być ogłoszony w formie komunikatu dyrektora w sposób zwyczajowy przyjęty w szkole np. na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1246

Załącznik do regulaminu świetlicy szkolnej, dzięki któremu uczeń może bezpiecznie korzystać ze świetlicy szkolnej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1399

Regulamin niezbędny jeśli w placówce działa świetlica szkolna.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1445

Dokument wskazujący na główne zadania Samorządu Uczniowskiego oraz wskazujący podstawowe aspekty działania tego organu.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1622

Dokument szczegółowo określa kompetencje Rady Rodziców, zasady wyborów do Rady, funkcji poszczególnych członków.

ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1860

Dokument wskazuje na prawa i obowiązki Rady Pedagogicznej funkcjonującej w szkole.

ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 3654

Przykładowy regulamin może być wykorzystany w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1527

Regulamin określa szczegółowo zasady przyznawania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 2382

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 23 czerwca 2014 r. wymusza na dyrektorach stworzenie dokumentu regulującego zasady korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 2897

Szkoła, która posiada bibliotekę szkolną powinna mieć regulamin wskazujący szczegółowe zasady korzystania z niej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1675

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 575

NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO POTRZEBNEGO DOKUMENTU?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej dokumentacji lub potrzebujecie materiałów dostosowanych indywidualnych potrzeb Państwa placówki - prosimy
o informację. Przygotujemy kompleksową dokumentację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami.
USŁUGA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj