Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki

DOKUMENTACJA • Regulaminy i uchwały


Załącznik numer 4 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 3529

Załącznik numer 3 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 3474

Załącznik numer 2 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 2526

Załącznik numer 1 do Regulaminu wycieczek szkolnych.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 2644
ZAWARTOŚĆ • 9 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 2535
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 2517

Zgodnie rozporządzeniem MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) statut szkoły określa szczegółowo organizację internatu, jeżeli internat został w szkole zorganizowany. Przykładowo dla liceum mówi o tym § 11 ust. 6 załącznika nr 4 do wyżej wymienionego rozporządzenia.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 3371
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 2968

Loteria fantowa organizowana przez szkołę musi posiadać regulamin, który stanowi dodatkowo załącznik do Zgłoszenia organizacji loterii fantowej, kierowanego do naczelnika urzędu celnego.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 3040

Zgodnie z regulaminem organizacji dyskotek w szkole, organizator powinien uzyskać zgodę rodziców na udział ich dzieci w dyskotece oraz zadbanie o bezpieczny powrót do domu.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 3414

Regulamin na temat organizacji dyskote w szkole może być ogłoszony w formie komunikatu dyrektora w sposób zwyczajowy przyjęty w szkole np. na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 2908

Regulamin niezbędny jeśli w placówce działa świetlica szkolna.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 3605

Dokument wskazujący na główne zadania Samorządu Uczniowskiego oraz wskazujący podstawowe aspekty działania tego organu.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 3539

Dokument szczegółowo określa kompetencje Rady Rodziców, zasady wyborów do Rady, funkcji poszczególnych członków.

ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 4305

Dokument wskazuje na prawa i obowiązki Rady Pedagogicznej funkcjonującej w szkole.

ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 5631

Przykładowy regulamin może być wykorzystany w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 3632

Regulamin określa szczegółowo zasady przyznawania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 4382

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 23 czerwca 2014 r. wymusza na dyrektorach stworzenie dokumentu regulującego zasady korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 4683

Szkoła, która posiada bibliotekę szkolną powinna mieć regulamin wskazujący szczegółowe zasady korzystania z niej.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 3299

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 778

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 575

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 8 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 495

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1528

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1148

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1088

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1285

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 2384

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1635

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1066

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 2632

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 3938

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 4721

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 2069

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1449

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 908

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 1389

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 2628

W serwisie znajduje się zaktualizowany dokument.

ZAWARTOŚĆ • 10 STRON Zobacz szczegóły ››
KATEGORIA • REGULAMINY I UCHWAŁY WYŚWIETLEŃ • 2870

NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO POTRZEBNEGO DOKUMENTU?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej dokumentacji lub potrzebujecie materiałów dostosowanych indywidualnych potrzeb Państwa placówki - prosimy
o informację. Przygotujemy kompleksową dokumentację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami.
USŁUGA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj