Kompleksowa dokumentacja dla Twojej placówki
386
LICZBA
DOKUMENTÓW

DOKUMENTACJA


Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1688
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1055
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1605

Do dnia 15 maja 2019 r. dyrektor musi poinformować swoich pracowników o tym, że szkoła staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym lub pięcioletnim technikum i w związku z tym od dnia 1 września 2019 r. zmienia się pracodawca.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 793

Do dnia 15 maja 2017 r. dyrektor musi poinformować swoich pracowników o tym, że zespół szkół składający się z zasadniczej szkoły zawodowej oraz gimnazjum stanie się branżową szkołą I stopnia i w związku z tym od dnia 1 września 2017 r. zmienia się pracodawca.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 750

Do dnia 15 maja 2017 r. dyrektor musi poinformować swoich pracowników o tym, że szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową i w związku z tym od dnia 1 września 2017 r. zmienia się pracodawca.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 949

Schemat propozycji ograniczenia  zatrudnienia dla  nauczyciela zatrudnionego w wygaszanym gimnazjum na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze. WAŻNE! Dyrektor nie ma obowiązku proponować ograniczenia zatrudnienia. Ograniczenie może być niższe niż 1/2 wymiaru.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1376

Jeśłi nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny następuje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym w wygaszanym gimnazjum na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony bez względu na wymiar zatrudnienia.

Nauczycielowi - w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1428

Wzór dokumentu dla nauczyciela zatrudnionego w wygaszanym gimnazjum na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony bez względu na wymiar zatrudnienia. Informację o planowanym przeniesieniu nauczyciela w stan nieczynny należy przekazać do 15 maja 2017 lub 2018 r. (zgodnie z harmonogramem wygaszania gimnazjum).

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1405

Regulamin należy dostować do indywidualnych potrzeb i możliwosci finasowych placówki. Treść należy uzgodnić ze związkami zawodowymi. 

ZAWARTOŚĆ • 12 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1069
ZAWARTOŚĆ • 3 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1131
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2255
ZAWARTOŚĆ • 4 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1308
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1434
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1159
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 999
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 946
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1054

Zasady zapewniania pracownikom odzieży i ubrań roboczych oraz środków ochrony indywidualnej

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1051
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1608
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1560

Wzór dokumentu opracowany dla szkoły ponadgimnazjalnej (technikum) w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1771

Wzór dokumentu opracowany dla zespołu szkół - szkoła podstawowa i gimnazjum, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1475

Wzór dokumentu opracowany dla gimnazjum w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1369

Wzór dokumentu opracowany dla szkoły podstawowej w oparciu o wymagania rozporządzenia.

ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2450
ZAWARTOŚĆ • 5 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1461
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1922
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1288
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1397
ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1405
ZAWARTOŚĆ • 6 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1676
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1627
ZAWARTOŚĆ • 7 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 2158
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 3265
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1949
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1949

Załącznik numer 8 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1762

Załącznik numer 7 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1468

Załącznik numer 6 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1580

Załącznik numer 5 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 2 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1448

Załącznik numer 4 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1772

Załącznik numer 3 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1632

Załącznik numer 2 do Regulaminu wycieczek szkolnych

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1292

Załącznik numer 1 do Regulaminu wycieczek szkolnych.

ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1360
ZAWARTOŚĆ • 9 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1271
ZAWARTOŚĆ • 28 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1953
ZAWARTOŚĆ • 17 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1527
ZAWARTOŚĆ • 1 STRON Zobacz szczegóły ››
WYŚWIETLEŃ • 1225

NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO POTRZEBNEGO DOKUMENTU?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedniej dokumentacji lub potrzebujecie materiałów dostosowanych indywidualnych potrzeb Państwa placówki - prosimy
o informację. Przygotujemy kompleksową dokumentację w pełni zgodną z obowiązującymi przepisami.
USŁUGA DOSTĘPNA WYŁACZNIE DLA SUBSKRYBENTÓW SERWISU • JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj