Rozpocznij pierwszą konsultację bezpłatnie!

Awans zawodowy

Proszę o pomoc w kwestii przedłużenia mojego stażu na nauczyciela dyplomowanego i rozwiąnie moich wątpliwości związanych z jego zakończeniem. 31 maja 2016 powinnam była ukończyć staż na nauczyciela dyplomowanego. W sierpniu 2015 roku zaszłam w ciążę. W początkowym okresie ciąży byłam na kilku zwolnieniach, lecz żadne nie przekroczyło 30 dni nieobecności. Od 11 kwietnia poszłam na zwolnienie, w trakcie którego urodziłam dziecko - 26 kwietnia, po czym bezpośrednio przeszłam na urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni, a następnie 16 tygodniowy urlop rodzicielski, który skończył się 2 stycznia 2017 roku. Od 3 stycznia wykorzystałam zaległy urlop wypoczynkowy, który przysługiwał mi jeszcze z okresu ciąży (w wymiarze 42 dni). Urlop ten skończył się 13 lutego. W tym samym dniu rozpoczęły się ferie zimowe, które trwały do 26 lutego. Według moich wyliczeń do zakończenia mojego stażu (który został przerwany 11 kwietnia) zabrakło 51 dni. Pytanie moje jest następujące, czy w okresie urlopu wypoczynkowego, który odbierałam od 3 stycznia do 13 lutego + ferii zimowych trwających od 13 do 26 lutego następowała kontynuacja stażu (wspomniane wcześniej przeze mnie 51 dni), a tym samym jego zakończenie? Pragnę dodać, iż wszystkie zadania z planu rozwoju w pełni zrealizowałam, a nawet moje działania w trakcie stażu zdecydowanie wykroczyły ponad to, co zaplanowałam w planie rozwoju zawodowego. Bardzo proszę o odpowiedź.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj