Rozpocznij pierwszą konsultację bezpłatnie!

Sprawy kadrowe

Dzień dobry! Moje pytanie dotyczy liczby należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Nauczycielka zostaje zatrudniona na czas określony od 10 kwietnia 2017 roku do 23 czerwca 2017 roku. Z początkiem czerwca 2017 r. przedstawia pracodawcy zaświadczenie lekarskie świadczące o 12-tygodniowej ciąży, co uniemożliwia rozwiązanie umowy z dniem zakończenia zajęć szkolnych. Umowa zostaje przedłużona do dnia porodu (lekarz określa termin porodu na 16 grudnia 2017 r.) Od 24 czerwca (po dniu zakończenia zajęć szkolnych) nauczycielka korzysta z urlopu wypoczynkowego przez 7 dni, gdyż w lipcu przedstawia pracodawcy zwolnienie lekarskie od 1 lipca do 31 sierpnia, a następne od 1 września do 16 grudnia. Poród odbywa się 14 grudnia i z tym dniem zostaje rozwiązana umowa na czas określony. Za Ile dni powinna otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Nadmieniam, że nauczycielka ta pracowała w innej szkole, w tej samej gminie od połowy września 2016 r. do 8 kwietnia 2017 r. Z tamtej szkoły nie dostarczyła świadectwa pracy, gdyż w dniu podpisywania ostatniej umowy był to ostatni dzień jej pracy w tamtej szkole. Później nie dostarczyła tego świadectwa. Jak się okazało poprzednia szkoła wypłaciła jej ekwiwalent za przepracowane miesiące do kwietnia włącznie. W tamtej szkole wykorzystała urlop za ferie zimowe. Za ile dni powinna otrzymać ekwiwalent w tej szkole? Nadmieniam, że ostatni pracodawca nie dysponował jej świadectwem pracy z poprzedniej szkoły.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj