Rozpocznij pierwszą konsultację bezpłatnie!

Zarządzanie placówką

Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznego terapeutycznego punktu przedszkolnego nie mają realizowanych zajęć wskazanych w orzeczeniu o kształceniu specjalnym w pełnym wymiarze godzin. Dyrektorka na każde zapytanie rodziców o zajęcia odpowiada ogólnikowo, często zajęcia się nie odbywają z powodu braku terapeutów, chociaż w dziennikach są adnotacje z fikcyjnie odbytych zajęć, terapeuci pomimo nieprzeprowadzonych zajęć umieszczają w dziennikach wpis z pracy wykonanej z dziećmi. Co w takiej sytuacji mogą zrobić rodzice? Pod względem dokumentacji pani dyrektor ma wszystko uzupełnione, a w rozmowach z terapeutami rodzice słyszą, że zajęcia się nie odbyły z różnych przyczyn (choć mówią to nieoficjalnie). Gdzie można zgłosić niezastosowanie się do orzeczeń, brak odpowiedniej ilości wykwalifikowanych specjalistów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi? I czy można wymagać od dyrektorki potwierdzenia względem kwalifikacji zatrudnionych specjalistów?
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj