Rozpocznij pierwszą konsultację bezpłatnie!

Zobacz o co pytają inni

Dzień dobry! Moje pytanie dotyczy liczby należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Nauczycielka zostaje zatrudniona na czas określony od 10 kwietnia 2017 roku do 23 czerwca 2017 roku. Z początkiem czerwca 2017 r. przedstawia pracodawcy zaświadczenie lekarskie świadczące o 12-tygodniowej ciąży, co uniemożliwia rozwiązanie umowy z dniem zakończenia zajęć szkolnych. Umowa zostaje przedłużona do dnia porodu (lekarz określa termin porodu na 16 grudnia 2017 r.) Od 24 czerwca (po dniu zakończenia zajęć szkolnych) nauczycielka korzysta z urlopu wypoczynkowego przez 7 dni, gdyż w lipcu przedstawia pracodawcy zwolnienie lekarskie od 1 lipca do 31 sierpnia, a następne od 1 września do 16 grudnia. Poród odbywa się 14 grudnia i z tym dniem zostaje rozwiązana umowa na czas określony. Za Ile dni powinna otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Nadmieniam, że nauczycielka ta pracowała w innej szkole, w tej samej gminie od połowy września 2016 r. do 8 kwietnia 2017 r. Z tamtej szkoły nie dostarczyła świadectwa pracy, gdyż w dniu podpisywania ostatniej umowy był to ostatni dzień jej pracy w tamtej szkole. Później nie dostarczyła tego świadectwa. Jak się okazało poprzednia szkoła wypłaciła jej ekwiwalent za przepracowane miesiące do kwietnia włącznie. W tamtej szkole wykorzystała urlop za ferie zimowe. Za ile dni powinna otrzymać ekwiwalent w tej szkole? Nadmieniam, że ostatni pracodawca nie dysponował jej świadectwem pracy z poprzedniej szkoły.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj