Dodaj do schowka Usuń z schowka

Termin egzaminu na mianowanego

Witam! W związku z urlopem macierzyński a następnie rodzicielskim mój staż na nauczyciela mianowanego został przesunięty i trwa do 9 grudnia 2016 roku. Sprawozdanie za okres stażu muszę złożyć do dyrektora w ciągu 21 dni, i jeśli ocena będzie pozytywna to mogę wystąpić o postępowanie egzaminacyjne do organu prowadzącego. Chciałabym zapytać kiedy mogłabym mieć egzamin w takiej sytuacji? W KN są dwa terminy lipiec i październik, ale czy muszę czekać aż tak długo?

Anna Kiełb
Anna Kiełb
Ekspert w zakresie awansu zawodowego

Poznań, 6 września 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Jeśli w styczniu 2017 roku otrzyma Pani ocenę za okres stażu, to może Pani dokumenty składać w dowolnym momencie do organu prowadzącego. Natomiast, kiedy organ powoła komisję egzaminacyjną, tego nie wiadomo. Przepisy mówią, że jeśli wniosek wpłynie po 30 października, a przed 30 czerwca, to organ ma czas do końca wakacji. Może więc powołać komisję zarówno w lutym jak i pod koniec sierpnia 2017 r.

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.):

Art. 9b

2. Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają odpowiednio postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub właściwego organu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4.

3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

z poważaniem
Anna Kiełb
Anna Kiełb
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj