Dodaj do schowka Usuń z schowka

Prośba o interpretację art. 9d ust. 5a KN

Szanowna Pani, zwracam się z prośbą dotyczącą interpretacji zapisu odnośnie awansu zawodowego nauczyciela, gdyż nikt nie jest w stanie lokalnie udzielić mi jednoznacznej odpowiedzi. Chodzi mi o art. 9d KN. "5a W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze." W trakcie mojego stażu dwukrotnie byłam na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Każdy z tych okresów ciągłej nieobecności (włącznie z poprzedzającym je zwolnieniem lekarskim) wynosił około roku. Moja interpretacja ww zapisu jest taka, że mam dwa okresy nieprzerwanej nieobecności, które się nie sumują, gdyż pomiędzy nimi normalnie pracowałam, więc staż mi nie przepada i tylko ulega przedłużeniu. Bardzo proszę o opinię w tej sprawie.

Anna Kiełb
Anna Kiełb
Ekspert w zakresie awansu zawodowego

Poznań, 23 listopada 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

W tym przepisie chodzi o nieprzerwaną nieobecność. Jeśli więc między dwoma urlopami rodzicielskimi (zwolnieniami) była przerwa, w czasie której realizowała Pani staż, to można ten staż kontynuować. Zwolnień i urlopów przerwanych realizacją stażu nie sumujemy, ponieważ przepis tego nie zakłada. Gdyby ustawodawca chciał, aby przerwy sumować, to by to zapisał (kiedyś taki przepis obowiązywał).

Jeśli nieprzerwana nieobecność jest dłuższa niż 1 rok i 6 miesięcy (w przypadku urlopu rodzicielskiego), to staż ulega przerwaniu. Z Pani informacji wynika, ze taka sytuacja nie miała miejsca. Staż więc można kontynuować, pamiętając, aby łącznie trwał on 2 lata i 9 miesięcy.

z poważaniem
Anna Kiełb
Anna Kiełb
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj