Dodaj do schowka Usuń z schowka

Urlop a staż

Dzień dobry. Od 9 listopada 2015 r. do 25 lutego 2016 r. byłam na ciążowym zwolnieniu lekarskim. 26 lutego urodziłam córeczkę i byłam na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim do dnia 24 lutego 2017 r. Obecnie jestem na 8 tygodniowym urlopie uzupełniającym, który trwa do 20 kwietnia 2017 r. Złożyłam podanie o urlop wychowawczy od 21 kwietnia 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. Moje pytanie dotyczy przerwy w stażu. Czy moja ciągła nieobecność nie przekroczy 1 rok i 6 miesięcy? Z tego co mi powiedziano, to urlop wypoczynkowy, który odbieram po urlopie macierzyńskim przerywa tą ciągłą nieobecność i nie mam się co martwić. Najpierw moje nieobecność trwała 1 rok i 3 miesiące, potem urlop wypoczynkowy ją przerwał i urlop wychowawczy będzie tak jakby drugą przerwą. Bardzo proszę o informację czy wszystko prawnie wygląda jak należy i mój staż jest bezpieczny. Z góry bardzo dziękuję. Jestem nauczycielem mianowanym, realizuję staż na nauczyciela dyplomowanego. Pozdrawiam serdecznie

Anna Kiełb
Anna Kiełb
Ekspert w zakresie awansu zawodowego

Poznań, 28 marca 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)

Rozdział 3a

art. 9d:

5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

5a. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Ciągła nieobecność w pracy spowodowana zwolnieniem i urlopami macierzyńskim i rodzicielskim nie przekroczy 1 roku i 6 miesięcy. Ma pani więc prawo do kontynuacji stażu. W czasie zaległego urlopu wypoczynkowego jest pani na stażu, tak jak w czasie wakacji. Ten czas nieprzerwanej nieobecności trzeba będzie odpracować.

Kolejne 2 miesiące nieobecności (urlop wychowawczy) spowodują konieczność odpracowania, ale nie jest to kontynuacja poprzedniej nieobecności, więc nie ma mowy o nieprzerwanej nieobecności ponad 1 rok i 6 miesięcy.

z poważaniem
Anna Kiełb
Anna Kiełb
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj