Dodaj do schowka Usuń z schowka

L-4 „ciążowe” , urlop macierzyński/rodzicielski a staż

Witam, proszę o pomoc w kwestii powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim oraz przedłużeniu mojego stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Poniżej krótki opis mojej sytuacji. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2014r.. W 2016 r. zaszłam w ciążę. Na L-4 „ciążowym” przebywałam w terminach: 21.07.2016 r. - 18.08.2016 r. oraz 23.08.2016 r. - 15.01.2017r. Poród nastąpił 16.01.2017r. i od tego momentu jestem na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim. Moje pytanie dotyczy przerwy w stażu, kiedy dokładnie powinnam wrócić do pracy, aby moja ciągła nieobecność nie przekroczyła 1 rok i 6 miesięcy? Wiem też, że przysługuje mi urlop wypoczynkowy, ale nie wiem jaki jest wymiar tego urlopu i w jaki sposób jest on obliczany. Bezpośrednio po pełnym wymiarze urlopu macierzyńskiego/wychowawczego chciałabym wykorzystać przysługujące mi dni urlopowe. Czy wykorzystanie tych dni może skutkować koniecznością rozpoczęcia stażu od początku? Kiedy powinien zakończyć się staż, tzn. ile jeszcze powinien trwać staż (wg moich obliczeń 9 miesięcy i 8 dni). Podsumowując, z jaką datą powinnam być w szkole, aby nie trzeba było rozpoczynać stażu od początku. Bardzo proszę o odpowiedź.

Anna Kiełb
Anna Kiełb
Ekspert w zakresie awansu zawodowego

Poznań, 6 listopada 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)

Rozdział 3a

art. 9d:

5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

5a. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Staż Pani odbywała od 1.09.2014 r. do 22.08.2016 r., czyli 1rok 11 miesięcy i 22 dni. Pozostało do zakończenia stażu 9 miesięcy i 8 dni. Przerwa w stażu (ze względu na macierzyński) nie może być dłuższa niż 1 rok i 6 mięsiecy, powinna więc Pani wrócić najpóźniej 22.02.2018 r. Ale od tego dnia może Pani przebywać na zaległym urlopie wypoczynkowym (do 8 tygodni), w czasie tego urlopu jest Pani na stażu (tak jak w czasie wakacji). Przedłużenie stażu zacznie się więc od 23.02.2018 i potrwa do 1.12.2018 r. (9miesięcy i 8 dni).

z poważaniem
Anna Kiełb
Anna Kiełb
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj