Dodaj do schowka Usuń z schowka

Termin zakończenia stażu

Nauczyciel mianowany rozpoczął staż 1.09.2015 roku. Kontynuował do 30.04.2017 roku i otrzymał pozytywną ocenę cząstkową za ten okres. Od 8 maja do 23 czerwca kontynuował staż i otrzymał również pozytywną ocenę cząstkową. od 1.09.2017 złożył wniosek w naszej szkole o kontynuację stażu. Proszę o ustalenie terminu zakończenia stażu przez nauczyciela.

Anna Kiełb
Anna Kiełb
Ekspert w zakresie awansu zawodowego

Poznań, 3 listopada 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)

Rozdział 3a

art. 9d:

5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

5a. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Nauczyciel miał przerwy w odbywaniu stażu (spowodowane innym czynnikiem niż zwolnienie lekarskie), nie dłuższe niż 3 miesiące, dlatego staż musi być przedłużony o czas trwania tej nieobecności. Staż powinien trwać 2 lata i 9 miesięcy, dlatego trzeba go przedłużyć o 2 miesiące i 14 dni (7 dni maja, 7 dni czerwca, 2 miesiące - lipiec, sierpień). Staż zgodnie z planem powinien zakończyć się 31 maja 2018 plus 2 miesiące i 14 dni , to daje 14 sierpnia 2018 r.

z poważaniem
Anna Kiełb
Anna Kiełb
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj