Dodaj do schowka Usuń z schowka

Ciąża, macierzyński, rodzicielski a awans zawodowy na dyplomowanego

Witam. Od września 2015 r. odbywałam staż na nauczyciela dyplomowanego. Staż powinnam zakończyć 31 maja 2018 r. Zaszłam w ciążę w 2017 r. i od 16 listopada 2017 r. jestem na L4. Termin porodu mam wyznaczony na 15 kwietnia 2018. Mam pytanie: kiedy powinnam najpóźniej wrócić do pracy, aby mój staż nie przepadł. Dodam, że jestem zatrudniona w przedszkolu publicznym, w placówce nieferyjnej - co z urlopem wypoczynkowym (czy zostanie mi przyznany i czy wliczy się do stażu?) W jakim wymiarze powinnam odrobić staż - czy będzie to brakujące 6 i pół miesiąca czy też dłużej?

Anna Kiełb
Anna Kiełb
Ekspert w zakresie awansu zawodowego

Poznań, 8 stycznia 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Aby staż mógł być kontynuowany, nieprzerwana nieobecność w czasie stażu nie może przekroczyć 1 roku i 6 miesięcy. Licząc od 16.11.2017 r. 1 rok i 6 miesięcy minie 16 maja 2019 r. Więc najpóźniej musi Pani być w pracy od tego dnia. Ponieważ należy się Pani zaległy urlop wypoczynkowy, może Pani go odebrać od 17 maja 2019 r. W czasie urlopu wypoczynkowego (zaległego) zacznie Pani „odpracowywać” 6 miesięcy i 14 dni stażu, które zostały do zakończenia realizacji stażu.

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189)  ze zmianami Ustawy z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203):

Rozdział 3a

art. 9d:

5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

5a. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

z poważaniem
Anna Kiełb
Anna Kiełb
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj