Dodaj do schowka Usuń z schowka

Awans zawodowy - okres trwania stażu

Nauczycielka ukończyła studia I stopnia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu: kierunek filologia angielska. bez przygotowania pedagogicznego. Od września 2017 r. uczy w szkole podstawowej. Pod koniec czerwca 2018 r. uzyska tytuł magistra i przygotowanie do zawodu nauczyciela. Zgodnie z art. 10 ust. 3 KN staż może się przedłużyć do czasu uzyskania przygotowania. Czy mam przez to rozumieć, że staż kończy się dla tej pani na koniec czerwca?

Anna Kiełb
Anna Kiełb
Ekspert w zakresie awansu zawodowego

Poznań, 13 kwietnia 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz.1189)  ze zmianami Ustawy z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203)

Art. 10.3

W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.

Zgodnie z art. 10. ust. 3 nauczycielka stażystka kończy staż wraz z uzyskaniem przygotowania pedagogicznego. W dokumentacji w związku z zakończeniem stażu i oceną dorobku zawodowego dyrektor powołuje się na art. 10 ust. 3 KN. Nauczyciel nie musi pisać podania o wydłużenie stażu, ponieważ następuje to w oparciu o przepisy KN. Proszę pamiętać, że nauczycielka musi być w stosunku pracy w trakcie posiedzenia komisji.

z poważaniem
Anna Kiełb
Anna Kiełb
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj