Dodaj do schowka Usuń z schowka

Przerwanie stażu

Dzień dobry! Nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego 1 września 2016 roku, planowane zakończenie stażu 31 maja 2019 r. Od 10 marca 2018 roku znajduje się na zwolnieniu lekarskim (zagrożona ciąża). Przewidywany termin porodu przypada na 3 listopada 2018 roku. Czy nauczycielka, która obecnie przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a potem po urodzeniu dziecka skorzysta z rocznego urlopu rodzicielskiego (który będzie trwał do 3 listopada 2019 r. jeśli urodzi dziecko zgodnie z przewidywanym terminem) będzie musiała odbywać staż od początku po powrocie do pracy, czy zostanie on jej przedłużony o okresy nieobecności w pracy? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Anna Kiełb
Anna Kiełb
Ekspert w zakresie awansu zawodowego

Poznań, 24 maja 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Z aktualnych przepisów wynika, że nieprzerwana nieobecność spowodowana zwolnieniem lekarskim oraz urlopem rodzicielskim krótsza niż 1 rok i 6 miesięcy daje podstawę do kontynuowania stażu. Jeśli nieprzerwana nieobecność będzie dłuższa niż 1 rok i 6 miesięcy nauczycielka musi rozpocząć staż od początku. Od 10 marca 2018 do 3 listopada 2019 (gdyby była to nieprzerwana nieobecność w pracy) minie więcej niż rok i 6 miesięcy.

 

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)  ze zmianami Ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

Rozdział 3a

art. 9d:

5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

5a. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

z poważaniem
Anna Kiełb
Anna Kiełb
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCENA PORADY

OCENA
PORADY
5
.00

Wyszukaj