Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zastosowanie przepisów do oceny nauczyciela

Czy nauczyciele, którzy rozpoczęli staż w ubiegłym roku muszą być oceniani według nowych przepisów? Druga sytuacja: nauczyciel kończy staż 14 sierpnia. Oceniam go według nowych przepisów obowiązujących od 1 września 2018 roku, czy według starych?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 3 września 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Nauczyciel kończy staż 14 sierpnia 2018 r.

 W tym przypadku ma zastosowanie art. 127 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – dokonujemy oceny dorobku zawodowego (stare zasady).

„Art. 127. W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.”

Nauczyciele, którzy rozpoczęli staż w ubiegłym roku:

  • stażysta:

W tym przypadku ma zastosowanie art. 128 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – dokonujemy oceny dorobku zawodowego (stare zasady).

„Art. 128. W przypadku nauczyciela stażysty, który w dniu 1 września 2018 r. odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 2017/2018, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.”

  • kontraktowy, mianowany:

Dokonujemy oceny pracy zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego z uwzględnieniem zapisu art. 129 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

„Art. 129. W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu.”

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj