Poznań, 26 lutego 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Sprawy poruszone w pytaniu reguluje art. 9d ust. 5a ustawy Karta Nauczyciela. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. Czyli w opisanym przypadku staż ulegnie przedłużeniu o 14 miesięcy.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski