Poznań, 17 kwietnia 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Zmiana szkoły wymusza:

W związku z powyższym, że nauczyciel nie dostarczył wymaganych dokumentów, dyrektor nie może wyrazić zgody na kontynuację stażu. W opisanej sytuacji nauczyciel będzie musiał rozpocząć staż od nowa.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski