Poznań, 26 kwietnia 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Zmiana szkoły wymusza:

Przepisy prawa oświatowego nie precyzują terminu składania wniosku w sytuacji, o której mowa w pytaniu. Dokumenty zawsze składa się bez zbędnej zwłoki. W opisanym przypadku nauczycielka złożyła wniosek i ocenę za okres odbytego stażu. Koniecznym jest jeszcze dołączenie planu rozwoju dostosowanego do zadań realizowanych w nowej szkole. Po doręczeniu wszystkich dokumentów staż będzie mógł być kontynuowany.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski